Rekrutacja i czesne

EF Academy przyjmuje chętnych, ciekawych i zmotywowanych uczniów z różnych zakątków świata. Nasz proces rekrutacji jest kompleksowy, integracyjny i spersonalizowany. Stopnie mają znaczenie, ale oceniamy również zainteresowania, cele i aspiracje każdego ucznia i zastanawiamy się, w jaki sposób mogą one pozytywnie wpłynąć na nasze nowoczesne, międzynarodowe liceum.

Nasz proces rekrutacji

Proces rekrutacji do EF Academy ma na celu poznanie Ciebie, Twoich mocnych stron i Twojej motywacji do nauki w międzynarodowym liceum za granicą. Jest to bardzo zindywidualizowany, nieskomplikowany proces, a aplikacje przyjmowane są na bieżąco.

 • Lokalny doradca rekrutacyjny zaprosi Cię na osobistą lub internetową konsultację, żebyśmy mogli się poznać.


  Kontakt

 • Przejdź 50-minutowy test EFSET sprawdzający znajomość języka angielskiego. Różne programy mają różne wymagania wstępne dotyczące poziomu znajomości języka angielskiego (patrz „Wstępne wymagania programu” poniżej).

 • Stwórz swój profil uczniowski, wybierz kampus EF Academy, do którego chcesz wyjechać, program akademicki i preferencje dotyczące miejsca zamieszkania, a także dostarcz nam niezbędne dokumenty, w tym:


  • List motywacyjn

  • Oficjalne świadectwa ocen z ostatnich dwóch la

  • Skan paszportu


  Rozpocznij proces aplikacji

 • Jest to twoja szansa, by opowiedzieć nam o swoich zainteresowaniach i ambicjach, zaangażowaniu w naukę i motywacji do przyjazdu do EF Academy.

 • Po dokonaniu całościowej oceny Twojej aplikacji, otrzymasz naszą decyzję dotyczącą przyjęcia. Przyjęci kandydaci otrzymają pakiet akceptacyjny, a bliżej terminu wyjazdu doradcy rekrutacyjni pomogą w zebraniu wszelkich dokumentów, w tym w uzyskaniu wizy.

 • W miesiącach poprzedzających wyjazd będziemy Cię na bieżąco informować i zaprosimy na spotkanie przedwyjazdowe, aby zarówno uczeń, jak i jego rodzice byli gotowi na tę nową przygodę. Zacznij się pakować!

Wstępne wymagania rekrutacyjne

Poszukujemy uczniów o otwartych umysłach, którzy chcą się doskonalić pod względem naukowym, uwielbiają odkrywać nowe otoczenie i są gotowi poszerzać swoje horyzonty za granicą. Choć jesteśmy nieselektywnym liceum międzynarodowym, mamy szereg wymagań wstępnych, których spełnienie jest konieczne do odniesienia sukcesu w EF Academy.

Wsparcie wizowe

Większość uczniów będzie musiała uzyskać wizę studencką, aby móc uczęszczać do naszego międzynarodowego liceum. Doradcy rekrutacyjni ściśle współpracują ze specjalistami ds. wizowych w naszej szkole. Wspólnie wspierają oni rodziny w tym procesie, wyjaśniając im procedury wizowe i jakie informacje należy złożyć, a także pomagając w przygotowaniu się do rozmowy z konsulem oraz odpowiadając na wszelkie nasuwające się w międzyczasie pytania.

Czesne i opłaty

Czesne i opłaty za EF Academy.


Opłaty te obowiązują również w roku akademickim 2023/2024 przy dokonaniu rezerwacji przed 15 marsz 2022 roku.

Często zadawane pytania – rekrutacja

Oto odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na temat rekrutacji w EF Academy.